เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

การติดตั้ง GCMS

การติดตั้ง GCMS มีขั้นตอนการติดตั้งที่ไม่ยุ่งยาก และ รวดเร็ว คุณสามารถติดตั้ง GCMS ได้ภายในเวลาไม่กี่นาที
 • ดาวน์โหลดโค้ดจาก https://github.com/goragod/GCMS โดยเลือกไปที่เวอร์ชั่นล่าสุด (ถ้าใครหาไม่เจอสามารถหาลิงค์ดาวน์โหลดได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์นี้)
 • แตกไฟล์และอัปโหลดไฟล์ทั้งหมดไปยังไดเร็คทอรี่ที่ต้องการจะติดตั้ง
 • เรียกตัวติดตั้ง http://yourdomain.tld/install/
 • ขั้นตอนแรก ตัวติดตั้งจะทำการตรวจสอบความพร้อมในการติดตั้ง GCMS บน Server
  • โดยที่ในส่วนแรกเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติของ Server ซึ่งในส่วนนี้จะต้องเป็นสีเขียวทั้งหมด หากรายการใดเป็นสีแดงต้องทำการแก้ไขให้เป็นสีเขียวก่อนถึงจะติดตั้งได้
  • ในส่วนที่สองหากสามารถทำให้เป็นสีเขียวได้ทั้งหมดจะเป็นการดี แต่หากไม่สามารถทำได้ จะยังสามารถติดตั้งได้
 • ขั้นตอนที่สอง จะเป็นการตรวจสอบไฟล์และไดเร็คทอรี่ที่จำเป็น ซึ่งไฟล์และไดเร็คทอรี่ต่างๆตามรายการด้านล่างต้องสามารถเขียนได้ (เป็นสีเขียว) หากมีรายการใดที่เป็นสีแดง ให้ทำการสร้างและปรับ chmod ให้เป็น 777 ด้วยตัวเองบนเซิร์ฟเวอร์
 • ขั้นตอนที่สาม จะเป็นการกำหนด อีเมล์และรหัสผ่านของผู้ดูแลระบบสูงสุด
 • ขั้นตอนที่สี่ จะเป็นการกรอกค่ากำหนดต่างๆ ของฐานข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้ถ้าไม่ทราบให้ขอจากผู้ดูแลเซิร์ฟเวอร์
  • ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของฐานข้อมูล สามารถหาได้จาก control panel ของ Server หรือจากผู้ดูแลระบบ
  • โฮ้สท์ของฐานข้อมูล เซอร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่จะใช้ localhost แต่มีบางแห่งจะใช้เป็นเลข IP Address
  • ชื่อฐานข้อมูล ให้กรอกชื่อของฐานข้อมูลที่ติดตั้งแล้ว ในบางเซอร์ฟเวอร์อาจอนุญาติให้สร้างฐานข้อมูลใหม่ได้ ให้ขีดถูกที่ สร้างฐานข้อมูลใหม่ หากต้องการ
  • คำนำหน้าตาราง ใช้เพื่อแยกฐานข้อมูลของ GCMS ออกจากฐานข้อมูลอื่นๆ ที่ติดตั้งอยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน (ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กและตัวเลข)
  • นำเข้าข้อมูล เป็นการเลือกวิธีการติดตั้งข้อมูลตัวอย่างของ GCMS
   1. ติดตั้ง GCMS โดยไม่มีข้อมูลเริ่มต้นใดๆ จะไม่มีการสร้างข้อมูลตัวอย่างใดๆ เลย
   2. เว็บไซต์ทั่วไป เป็นการติดตั้งพร้อมกับเมนูและข้อมูลเริ่มต้นแบบน้อยที่สุด
   3. เว็บไซต์โรงเรียนหรือ อบต. จะเป็นการติดตั้งพร้อมข้อมูลตัวอย่างครบทุกโมดูล
 • ขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการติดตั้งฐานข้อมูลต่างๆ
 • คลิกเข้าระบบแอดมิน สำรวจการตั้งค่าต่างๆ ให้ถูกต้อง เสร็จแล้วลองเรียกหน้าเว็บไซต์หลัก
 • ถ้าไม่พบปัญหาอะไร ให้ลบไดเร็คทอรี่ install/ บนเซิร์ฟเวอร์ออก เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง GCMS

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^