เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

การอัปเกรดเป็น GCMS 12.0.0

GCMS 12.0.0 มีการปรับปรุงไม่เยอะ แต่ก็สำคัญเพราะเป็นการอัปเกรด Core เป็นส่วนใหญ่ ผมแนะนำให้อัปเกรดทุกคน โดยเฉพาะคนที่ใช้ GCMS 11 อยู่

การอัปเกรด สามารถดาวน์โหลดโค้ดทั้งหมดจาก https://github.com/goragod/GCMS ไปแทนที่ของเดิมได้เลย พร้อมทั้ง Theme ที่ใช้งานอยู่ด้วย เสร็จแล้วเรียกตัวติดตั้งได้เลย เช่น http://your_domain.tld/install/ แล้วดำเนินการไปตามที่ตัวติดตั้งแจ้ง จนเสร็จ และหลังจากติดตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้รบไดเร็คทอรี่ install/ ออกจากระบบด้วย
สำคัญ
  1. ก่อนการอัปเกรดจะต้องสำรองไฟล์เว็บเดิมและฐานข้อมูลก่อนเสมอ เพื่อหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ จะได้กลับไปใช้ของเดิมได้
  2. ตัวอัปเกรด รองรับการอัปเกรดเฉพาะ GCMS 10.1.2 ขึ้นไปเท่านั้น ใครใช้เวอร์ชั่นต่ำกว่านี้อยู่ห้ามอัปเกรด
สำหรับใครที่ใช้เวอร์ชั่นที่ต่ำกว่า 10.1.2 อยู่หากมีความประสงค์จะให้ผมอัปเกรดให้ (อัปเกรดให้ฟรี) โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • ส่งข้อมูล Server, FTP, user admin ให้ผมทางอีเมล์ admin@goragod.com
  • การอัปเกรดอาจไม่สมบูรณ์ 100% โดยเฉพาะถ้าเวอร์ชั่นห่างมากๆ ผมไม่รับผิดชอบส่วนนี้
  • การอัปเกรดต้องอัปเกรด Theme ด้วย ดังนั้นถ้าใช้ Theme ที่มีการปรับแต่งไว้ หรือ เขียนขึ้นเอง ที่ปรับแต่งไว้จะใช้ไม่ได้ (ผมจะติดตั้งให้ตาม Theme มาตรฐานเท่านั้น) ซึ่งจะต้องไปปรับปรุงหรือแก้ไขต่อด้วยตัวเอง
  • ไม่รับอัปเกรดเว็บที่มีการปรับแต่งโค้ดใดๆทั้งสิ้น (เช่นเว็บที่มีการซื้อไป หรือจ้างเขียน) เนื่องจากหลังการอัปเกรดส่วนที่ทำเพิ่มเติมอาจเสียหายได้ (ถ้าส่งให้ผมอัปเกรดให้ ผมไม่รับผิดชอบส่วนเพิ่มเติมที่เสียหายใดๆทั้งสิ้น)
  • ต้องเป็นเว็บที่มีการออนไลน์จริงเท่านั้น และมีการติดเครดิตของผมไว้เท่านั้น
  • ดำเนินการให้ตามคิว อาจช้าหน่อย ขึ้นกับปริมาณงาน ใครลงชื่อก่อน และส่งข้อมูลมาก่อน ได้ดำเนินการก่อน
  • เจ้าของต้องสำรองไฟล์ทั้งหมดไว้ก่อน (รวมถึงฐานข้อมูลด้วย) ก่อนส่งข้อมูลมาให้ผม ใครที่ไม่สำรองไว้ แล้วเกิดข้อผิดพลาดการอัปเกรด (ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม) ผมไม่รับผิดชอบทั้งสิ้น ซึ่งหากมีการสำรองไว้ จะยังสามารถเอาเว็บเดิมกลับมาได้ ถือเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของคนเดียว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^