เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

การอัปเกรด GCMS จากเวอร์ชั่นต่ำกว่า 10.1.2

ตัวติดตั้งของ GCMS ไม่รองรับการอัปเกรดจาก GCMS เวอร์ชั่นก่อนหน้านะครับ (GCMS 9 และ GCMS 10) เนื่องจากความแตกต่างด้านโครงสร้างของระบบ แต่ก็ยังสามารถอัปเกรดด้วยตัวเองได้ ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

ขั้นตอนการอัปเกรด
 • ดาวน์โหลดโค้ด GCMS จาก github https://github.com/goragod/GCMS
 • สำรองไฟล์ และ ฐานข้อมูลทั้งหมดของเว็บไซต์เดิม (สำคัญมาก)
 • ลบไฟล์ของ GCMS เดิมบน Server ออก (เฉพาะไฟล์ของ GCMS เท่านั้น ไฟล์และไดเร็คทอรี่ที่สร้างโดยผู้ใช้ ไม่ต้องลบออก)
 • แตกไฟล์ GCMS ที่ดาวน์โหลดมา แล้วอัปโหลดทั้งหมดขึ้นบน Server
 • ทำการติดตั้ง GCMS ตามขั้นตอนปกติ
 • ในขั้นตอนการกำหนดค่าฐานข้อมูลให้ใช้ค่ากำหนดของฐานข้อมูลเดิม แต่ให้ระบุ คำนำหน้าตาราง (prefix) เป็นค่าใหม่ซึ่งต้องไม่เคยมีอยู่ในฐานข้อมูล (เช่น gcms11)
 • เมื่อติดตั้งเรียบร้อย ให้ลองเปิดเว็บไซต์ดู ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดให้ทำตามขั้นตอนต่อไป
 • ทำการอัปเกรดฐานข้อมูล โดยนำคำสั่ง SQL นี้ไปรันบน phpMyAdmin โดยแก้ไข yourprefix เป็น prefix เดิมของ GCMS เวอร์ชั่นก่อนหน้า
ALTER TABLE `yourprefix_user` ADD `ban` INT( 11 ) UNSIGNED NOT NULL ;
ALTER TABLE `yourprefix_eventcalendar` ADD `end_date` DATETIME NOT NULL AFTER `begin_date` ;
ALTER TABLE `yourprefix_eventcalendar` CHANGE `create_date` `create_date` DATETIME NOT NULL ;
ALTER TABLE `yourprefix_index` ADD `visited_today` int(11) unsigned NOT NULL DEFAULT '0' AFTER `visited` ;
หมายเหตุ ถ้ามีการรันแล้ว Error ให้ลองทำทีละบรรทัดดูนะครับ ซึ่งถ้ายังมี Error อยู่อีกให้ข้ามไปทำบรรทัดถัดไปเลย เนื่องจากบางเวอร์ชั่นอาจมีคอลัมน์อยู่แล้ว
 • ทำการแก้ไขไฟล์ settings/database.php โดยกำหนดค่า prefix เป็นค่าของ GCMS เวอร์ชั่นก่อนหน้าด้วยเช่นกัน
  array (
    'dbdriver' => 'mysql',
    'username' => 'root',
    'password' => 'xxxx',
    'dbname' => 'test_test',
    'prefix' => 'gcms11',
    'hostname' => 'localhost',
  ),
 • ทดสอบเรียกหน้าเว็บไซต์ อีกครั้ง ถ้าสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้ให้เข้าระบบแอดมิน
 • ที่ระบบแอดมิน ขั้นตอนนี้จะต้องทำการสำรวจการตั้งค่าต่างๆของเว็บไซต์ให้ถูกต้อง ตั้งแต่เมนู การตั้งค่า ไปตลอดจนการตั้งค่าโมดูลต่างๆ โดยสิ่งที่ต้องทำในทุกๆการตั้งค่าคือ ต้อง บันทึกข้อมูล ทุกครั้งไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆหรือไม่ (ค่าที่แสดงให้เห็นเป็นค่าเริ่มต้น แต่จะไม่ถูกนำไปใช้งานจนกว่าจะมีการบันทึก)
 • เสร็จแล้วให้ทดสอบใช้งานเว็บไซต์ดู
 • ถ้าไม่พบข้อผิดพลาดใดๆ ใหลบไดเร็คทอรี่ install/ ออก และสามารถลบไฟล์ที่สำรองไว้ออกได้ด้วย และยังสามารถลบตารางในฐานข้อมูลที่เพิ่งสร้างตอนติดตั้ง GCMS ออกได้ด้วย
หมายเหตุ GCMS มีการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างของโค้ดทั้งหมด โดยมีการเปลี่ยนมาใช้ Kotchasan PHP Framework เป็นแกนของระบบ และยังมีการอัปเกรด Theme ด้วย ดังนั้น หากมีการแก้ไขใดๆในโค้ดของ GCMS ก่อนหน้า หรือมีการใช้งาน GCMS ร่วมกับโมดูลที่ซื้อไป (รวมถึง Theme ด้วย) การอัปเกรดจะต้องทำการอัปเกรดโค้ดเหล่านั้นด้วยตัวเองด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^