เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

ตัวเลือก การแสดงผลในหน้าแรก สำหรับโมดูล document

ใน GCMS เวอร์ชั่น 10.1.0 เป็นต้นไป มีตัวเลือก "การแสดงผลในหน้าแรก" เพิ่มเข้ามา โดยมีความหมายว่า เป็นการกำหนดการนำไปแสดงในส่วนเสริมแบบกำหนดเอง (สามารถเลือกรายการที่จะนำไปแสดงได้ด้วยตัวเอง) ในหน้าเขียนเนื้อหา

ในการใช้งานคุณสมบัตินี้ จำเป็นต้องมีการกำหนดคำสั่งให้กับ Widget document โดยมีรูปแบบ
{WIDGET_DOCUMENT module=knowledge;show=news}

module=knowledge หมายถึงชื่อโมดูลที่ต้องการนำมาแสดงผล (knowledge)
show=news ถ้ากำหนดค่านี้ลงไปด้วยจะเป็นการแสดงผลเฉพาะรายการที่ขีดถูกไว้เท่านั้น (ตัวเลือก news)

หมายเหตุ คำสั่ง show=news ถ้าไม่ใส่จะมีความหมายว่า ให้แสดงรายการจากโมดูล knowledge ทุกรายการตามปกติ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^