เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

ลืมรหัสผ่านแอดมินของ GCMS

เจอบ่อยครับปัญหาการลืมรหัสผ่านของแอดมิน (หรือสมาชิกบางคน)
 1. โดยทั่วๆไปถ้าระบบสามารถส่งอีเมล์ได้ก็แนะนำให้ส่งอีเมล์เพื่อขอรหัสผ่านใหม่เลย ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกที่สุด แต่ในกรณีที่ไม่รู้อีเมล์หรืออีเมล์ที่กรอกไว้ไม่ถูกต้อง การขอรหัสผ่านปกติ อาจไม่ประสบความสำเร็จ
 2. ถ้าเป็นรหัสผ่านของแอดมิน โดยปกติแล้ว จะเป็น ID 1 เนื่องจากจะเป็นรายการแรกที่ถูกสร้างตอนทำการติดตั้ง การแก้ไขเราสามารถใส่รหัสผ่านตรงๆ บน phpMyAdmin ร่วมกับการเปลี่ยน Email ด้วยเลยก็ได้ โดยเปลี่ยนอีเมล์เป็น admin@localhost.com และ Password เป็น 59a5696b883e9e67e3e9538c8819e688 ดังรูป (ตารางสมาชิกคือตารางที่ลงท้ายด้วย _user)
 3. วิธีสุดท้าย หากไม่สามารถเปลี่ยนอีเมล์ได้หรือไม่ใช่แอดมิน เราสามารถ Query บน phpMyAdmin เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านได้
  UPDATE prefix_user SET password=MD5(CONCAT('newpassword',email)) WHERE id=1 LIMIT 1
  UPDATE prefix_user SET password=MD5(CONCAT('newpassword',email)) WHERE email='youremail@domain.tld' LIMIT 1

  ในกรณีที่รู้ ID ให้ใช้แถวแรกโดย id=1 คือ id ของ รายการที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน
  ในกรณีที่รู้แต่อีเมล์ให้ใช้แถวที่ 2 โดยเปลี่ยน youremail@domain.tld เป็นอีเมล์ที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน
  หมายเหตุ prefix_user เปลี่ยนเป็นชื่อตารางที่ลงท้ายด้วย _user นะครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^