เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

Widget RSS สำหรับ GCMS 8.1.0 ขึ้นไป

เป็น Widget ที่พัฒนาเพิ่มเติมจาก Widget RSS เดิม เพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเขียนโค้ด Javascript ให้ยุ่งยากเหมือนเดิม ด้วยการที่สามารถเพิ่ม Tab ได้บนเว็บไซต์และยังรองรับการใช้งาน RSS Tab ได้หลายตัวด้วย วิธีการติดตั้งก็แสนง่าย ด้วยการแทรกโค้ดนี้ลงในตำแหน่งที่ต้องการครับ
{WIDGET_RSS_id_interval}
  • id กำหนดตัวเลข 1-9 ใช้สำหรับกำหนด id ของ RSS Tab แต่ละตัว หากต้องการแสดงผล RSS Tab หลายๆตัวในหน้าเว็บ (ไม่ต้องกำหนดก็ได้)
  • interval ช่วงเวลาการแสดงข่าวแต่ละ Tab เมื่อครบกำหนดจะเปลี่ยนไปแสดง Tab ต่อไปโดยอัตโนมัติ ถ้าไม่ได้กำหนดมา ค่าปกติคือ 30 วินาที หรือกำหนดค่า 0 หากไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยน Tab อัตโนมัติ (ไม่ต้องกำหนดก็ได้)

หมายเหตุ ส่วนเสริมใหม่นี้ติดตั้งแล้วพร้อมกับ GCMS เวอร์ชั่น 8.1.0 เป็นต้นไป และนอกจากนี้ ยังสามารถใช้ Widget นี้ในรูปแบบเดิมด้วยการกำหนดคำสั่ง Javascript ได้เองด้วย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^