เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

เมนูข้างเราจะให้แสดงชื่อรายการได้มากกว่านี้ไหมครับ หรือถ้ายาวก็ใ

เมนูข้างเราจะให้แสดงชื่อรายการเมนูได้มากกว่านี้ไหมครับ หรือถ้ายาวก็ให้ตัดขึ้นบรรทัดใหม่ แต่ตอนนี้เวลาแสดงชื่อคำยาว ๆ จะขึ้น ... มาแทน ผมอยากให้มันแสดงได้มากกว่านี้ครับ
21 ส.ค. 2566 1 314

ต้องแก้ CSS เอาครับ การตัดคำที่เห็นมาจาก CSS ครับ สามารถเขียนยกเลิกได้ ใน skin/xxxx/style.css xxx คือชื่อ template ที่ใช้งานอยู่ (เขียนยกเลิกที่ท้ายไฟล์ได้เลย)
ความคิดเห็น #1 14 ม.ค. 2567 184.22.xx.xxx
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg, gif, png ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^