เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

Widget Contact

Widget Contact เป็น Widget สำหรับแสดงฟอร์มเพื่อติดต่อกับแอดมิน มีคุณสมบัติดังนี้
  • สามารถส่งอีเมล์ไปยังผู้ดูแลระบบที่กำหนดไว้ใน config ได้
  • สามารถเพิ่มเติมรายชื่อผู้รับได้ โดยผู้รับที่กำหนดจะแสดงเป็นตัวเลือกไว้ให้เลือกได้
  • ผู้ส่งไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิก
  • ส่งเมล์ไปยังผู้รับได้โดยตรงตามที่อยู่ที่ระบุไว้
  • มีระบบป้องกันการส่งแสปม ด้วย Anti Spam และ มีระบบป้องกันการแอบส่งอีเมล์
  • ส่งเมล์เป็นแบบ HTML ได้ พร้อมทั้งสามารถแทรกรูปภาพได้

การใช้งาน

Widget Contact มีการติดตั้งใช้งานได้ไม่ยากครับ โดยการเขียนโค้ดด้านล่าง ไว้ที่หน้าใดก็ได้ที่ต้องการ
{WIDGET_CONTACT_email1,email2,email3}

email1,email2,email3 คือ รายชื่ออีเมล์เสริมที่ต้องการครับ สามารถเพิ่มเติมกี่รายชื่อก็ได้โดยคั่นแต่ละชื่อด้วย คอมมา (,) รายการแรกที่กรอกจะเป็น default ถ้าไม่ระบุจะแสดงรายชื่ออีเมล์ของ เว็บมาสเตอร์ ทีกำหนดไว้ใน config เท่านั้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^