เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

Widget Document

Widget Document  เป็นส่วนเสริมสำหรับแสดงข่าวสารหรือบทความ ที่สร้างจากโมดูล document
สำหรับในเวอร์ชั่น 12.0.0 ได้มีการเพิ่มความสามารถในการแสดงผลข่าวสารได้หลายรูปแบบมากขึ้น
{WIDGET_DOCUMENT module=widgets;cat=1,2;rows=2;cols=2;style=list;sort=2}
  • module ระบุชื่อโมดูลที่ต้องการ
  • cat ระบุหมวดหมู่ คั่นแต่ละหมวดด้วย ,(ลูกน้ำ) เช่น 1 สำหรับหมวด 1 หรือ 1,2 สำหรับหมวด 1 และ 2 ถ้าไม่ระบุจะคืนค่าทุกหมวด
  • rows ระบุจำนวนแถว
  • cols ระบุจำนวนคอลัมน์
  • sort ระบุการเรียงลำดับ 0 (ค่าเริ่มต้น) เรียงลำดับตามอัปเดทล่าสุด, 1 เรียงลำดับตามวันที่สร้าง, 2 เรียงตามลำดับวันที่เผยแพร่, 3 เรียงลำดับตาม ID ของข่าว
  • style ระบุรูปแบบการแสดงผล 3 รูปแบบ list (ค่าเริ่มต้น) และ icon
ตัวแปรที่ไม่ได้กำหนดจะใช้ค่าเริ่มต้นในการแสดงผล
 

แบบดั้งเดิม ใช้ค่าที่กำหนดตามที่กำหนดในหน้าตั้งค่าโมดูล

{WIDGET_DOCUMENT_widgets}

ตัวอย่างการกำหนดโมดูลแบบใหม่ แสดงผลแบบลิสต์รายการ (ค่าเริ่มต้น)

{WIDGET_DOCUMENT module=widgets;rows=4}

ตัวอย่างการกำหนดโมดูลแบบใหม่ แสดงผลแบบไอคอน เหมาะสำหรับเนื้อหาที่มีรูปภาพประกอบ

{WIDGET_DOCUMENT module=widgets;rows=2;cols=2;style=icon}

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^