เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

Widget Personnel

Widget Personnel ถูกติดตั้งมาพร้อมกับ GCMSs แล้วครับโดยทำงานร่วมกับโมดูล Personnel การแสดงผล Widget ที่ Sidebar หรือที่ส่วนอื่นๆของเว็บไซต์สามารถใช้ได้โดยคำสั่งของ Widget ครับ
{WIDGET_PERSONNEL_1_menu}
  • ตัวเลข 1 คือ id ของกลุ่มบุคคลากรที่ต้องการ
  • menu เป็นคีย์เวิร์ด ถ้ากำหนดไว้จะแสดงผลเมนูของกลุ่มบุคลากรด้วย
ถ้าต้องการให้รูปบุคคลากรแสดงกลางจอภาพ (เช่น ระดับหัวหน้า) ให้กำหนดค่าที่ช่อง การเรียงลำดับ เป็น 1

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^