เว็บสำเร็จรูป เว็บสำเร็จรูปภาครัฐ เว็บโรงเรียน เว็บไซต์ส่วนตัว ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) ฟรี

Widget Zoom

Widget Zoom เป็นส่วนหนึ่งของ GCMS ครับ สามารถเรียกใช้งานได้โดยอัตโนมัติ ซึ่ง Widget นี้จะมีการทำงานอัตโนมัติ เมื่อเนื้อหาที่เขียนใน โมดูล index หรือ document มีการย่อขนาดรูปภาพลงมาจากรูปภาพปกติ (รูปภาพทุกรูปที่คุณแทรกลงไปในเนื้อหา ระบ Zoom จะทำงานโดยอัตโนมัติ)

ถ้าคุณไม่ต้องการให้ Zoom ทำงานที่รูปภาพไดสามารถกำหนดได้โดยการกำหนด class ให้กับรูปภาพนั้นๆ เป็น nozoom ครับ ดังตัวอย่าง

<img alt="" src="xxx.jpg" style="width: 100px; height: 143px;" />

<img class="nozoom" alt="" src="xxx.jpg" style="width: 100px; height: 143px;" />

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^